Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na schůzi BD 17. 5. 2017 od 18:00h

2. 5. 2017

Představenstvo bytového družstva

Bytové družstvo Vítkova 15

IČ 033 01 281, se sídlem Vítkova 236/15, 186 00 Praha 8

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka Dr. 8243

 

vás zve na

členskou schůzi Bytového družstva Vítkova 15

 

která se bude konat

dne 17. 05. 2017 od 18:00 hodin

v kanceláři společnosti FLOST, s.r.o. na adrese Pernerova 294/13, 186 00 Praha 8

 

 

Program členské schůze:

 

  1. Prezence členů družstva, zjištění usnášeníschopnosti, volba předsedajícího a  zapisovatele

 

  1. Schválení účetní závěrky za rok 2016

 

  1. Schválení záměru provést výstavbu nových bytů formou půdních vestaveb 10 bytů, včetně záměru přijetí nových členů s právem nájmu k takto nově vystavěným bytům, schválení maximální výše ceny díla a pověření představenstva k uzavření smluvní dokumentace

 

  1. Schválení záměru uvést do souladu fatický a kolaudovaný stav jednotek v domě a opravy společných částí domu. Pověření představenstva k uzavření smlouvy o dílo (oprava společných částí domu) a smlouvy o dílo (inženýring legalizace stavu jednotek). Schválení maximální výše ceny díla (opravy společných částí domu) a ceny díla (souvisejícího inženýring a legalizace stavu jednotek

 

  1. Schválení záměrů přijetí nových členů (popř. vyhledání stávajících členů) majících zájem o právo nájmu k uvolněným nebytovým jednotkám 501, 502 a dále 504 až 510, když právo nájmu bude podmíněno převzetím závazku nového člena (popř. stávajícího člena) k úhradě dalšího členského vkladu. Schválení opravy uvolněných nebytových prostor před jejich přidělením novým členům (popř. stávajícím členům). Oprava bude financována z dalších členských vkladů získaných od nových členů (popř. stávajících členů). Pověření představenstva k uzavření smlouvy o dílo k opravě nebytových prostor a smluv o dílo na související inženýring. Schválení výše minimálního dalšího členského vkladu pro získání práva nájmu k uvolněným nebytovým prostorům. Schválení maximální výši ceny díla (oprava nebytových prostor) a ceny díla za souvisejícího inženýringu (včetně případné rekolaudace):

 

  1. Rozhodnutí o pověření správcovské firmy k vyhledání zájemců o členství v BD (popř. stávajících členů) mající zájem o právo nájmu bytů v nové půdní vestavbě a k uvolněným nebytovým jednotkám 501, 502 a dále 504 až 510.

 

  1. Schválení záměru a pověření představenstva zajistit prohlášení vlastníka, předmětem, kterého bude vymezení jednotek v domě vč. vymezení společných částí (například parkovacích stání ve vnitrobloku) ve výlučném užívání pouze některých vlastníků včetně návrhu budoucích stanov SVJ

 

  1. Ostatní (vyúčtování vody, pořádek a hygiena v domě, rozhodnutí o způsobu úhrady dluhu člena družstva, rozhodnutí o návrhu řešení situace s nájemcem družstva panem Farským, způsob využívání zahrady, rozhodnutí o odměně za údržbu zahrady atd.)

 

 

Člen družstva se může seznámit s veškerým přílohovým materiálem uvedený v této pozvánce v kanceláři společnosti FLOST, s.r.o., v pracovní době od 8:00 hodin do 16:00 hodin, a to až do dne konání schůze (včetně).

 

 

V Praze dne 2. 5. 2017

 

 

                                                                                 předseda představenstva

                                                                                              Helena Kynčlová